Fjordbyen Brygge med 15 leiligheter utsatt

Vikersund Utvikling planla byggestart til våren, men Modum kommunes innsigelser på nabovarselet gjør at byggestart er utsatt med ett år.