Motorbane vil ikke føre til økt støybelastning for beboerne på Vestre Spone

Det er konklusjonen etter at Modum kommune fredag gjennomførte støymålinger ved den planlagte treningsbanen.