Nærmer seg avklaring om trasévalget for ny rv. 35

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen vil rett etter nyttår ta stilling til hvor den nye firefeltsveien mellom Hokksund og Åmot bør bygges.