Kommunen har vært snøblinde for loven

Ikke til vanns og ikke til lands! Så vanskelig er det å bli kvitt snøen! Det er mange snødeponier i Modum nå, men ingen av dem er godkjente for lagring av snø – heller ikke kommunens egne snøhauger.