Moinger dømt til lange fengselsstraffer

De to mennene som i forrige uke møtte i Kongsberg og Eiker tingrett tiltalt for grove narkotikalovbrudd, har nå fått sin dom.