Modum brannvesen rykket ut 264 ganger i 2019

– Antallet utrykninger har fordoblet seg det siste tiåret, men heldigvis har ikke antallet hus som årlig brenner endret seg stort, sier brannmester Inge Bye, ved Modum Brannvesen.