Truffet av flyvende sofa

Ekteparet Huset fra Øst-Modum og fikk en lite hyggelig start på ferien, og de priser seg i etterkant lykkelige over at ingen ble skadet.