Foreslår å legge ned Kongsberg og Eiker tingrett

Artikkelen er over 1 år gammel

I dag legges det fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter. Kongsberg og Eiker tingrett er en av tingrettene et ekspertutvalg foreslår å legge ned.

DEL

Det var Adresseavisen som kom med nyheten mandag kveld, i forkant av at Domstoladministrasjonen tirsdag overleverer en delrapport om struktur og lokalisering til justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

I den fremskyndede delrapporten om struktur og lokalisering av tingrettene og lagmannsrettene i Norge, heter det blant annet at dagens 60 tingretter reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder, og at dagens 34 jordskifteretter reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder, skriver NTB.

Til Sandvika

Kongsberg og Eiker tingrett foreslås å bli en del av Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted.

I delrapporten begrunner Domstolkommisjonen ønsket om nedleggelse med med at små tingretter utfordrer tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press, skriver NTB.

Ap og Sp protesterer

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler tirsdag morgen kamp om forslaget.


Leder i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), sier til Klassekampen at nedleggingsforslaget til Domstolkommisjonen ikke får støtte fra Ap.

– Vi vil ha en desentralisert domstolstruktur, og vi mener domstolene må styrkes. De siste årene har vi sett en sveltefôring av domstolene, sier Vågslid til avisen, skriver NTB.

Vågslid sier Ap mener hele utredningen må være ferdig før regjeringen kommer til Stortinget med en sak. Også Senterpartiet krever det samme.

– Domstolkommisjonen kommer akkurat med det som regjeringen håper på. Forslaget er nok noe regjeringen sitter og gnir seg i hendene over, Jenny Klinge (Sp), nestleder i justiskomiteen, til Klassekampen.

Dette er forslaget


Domstolkommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter ved å gjennomføre disse sammenslåingene.

* Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.

* Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

* Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.

* Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.

* Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana.

* Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer.

* Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.

* Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen.

* Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund.

* Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.

* Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal.

* Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien.

* Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.

* Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset.

* Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm.

* Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski.

* Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt.

* Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.

* Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.

Kilde: Adresseavisen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken