50 lokale politistillinger kan forsvinne neste år

Av og

50 stillinger i politiet i Sør-Øst kan bli stående ubesatt. Tillitsvalgt Jon Torp frykter det vil bety lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser.