Avdekket gravfelt ved "Kongens hus"

Arkeologer har i høst funnet en rekke graver fra jernalderen, og gjort flere gravfunn på Semsletta i Øvre Eiker.