Kommunedirektøren sier ja til tretopphytte

Fylkesmannen sier nei, men kommunedirektør Stig Rune Kroken, tilrår likevel politikerne å gi tillatelse til å sette opp tretopphytte ved Skinnesmoen.