Sier ja til nytt rådhus i sentrum

Noresund Velforening stiller seg svært positive til å flytte kommunehuset.