Fra Wembley stadion til Storgata

Storgatakiosken i Kongsberg har fått nye drivere. Nå blir det ny softismaskin i kiosken.