En epoke er over : Gustav har ryddet pulten for godt

Etter å ha fått igjennom de fleste av sine fanesaker de fire siste årene, var det i går en fornøyd Gustav Kalager som ryddet ordførerkontoret i Krødsherad.