Stiene kan gi arbeidsplasser og bli til større glede for oss alle

Stiene rundt Kongsberg kan gi mange nye arbeidsplasser ved å trekke til seg turister. Samtidig vil utvikling og tilrettelegging være til glede for oss som bor her.