Gaupe felt i Veggli - jakta er over

En gaupe ble i dag felt i Veggli. Dermed er jakta over i Numedal.