Øker eiendomsskatten, men mindre å betale

Det foreslås å øke eiendomsskatten fra to til tre promille for å få kommunebudsjettet i Sigdal i balanse neste år, men for de fleste hus- og hytteeiere betyr økningen at de må ut med mindre penger.