Ny E134 blir ikke åpnet før i 2020

Veiarbeidet på strekningen Myntbrua – Trollerudmoen er så forsinket, at åpningen av europaveien må utsettes til nyåret 2020.