Her kommer bommene: Zoom inn på kartet og sjekk din gate

Over 40 bommer kommer til å dukke opp på veiene i og rundt Drammen de neste årene. Sjekk vårt interaktive kart og se hvordan det vil påvirke din hverdag. (Kartet fungerer best i nettleseren Google Chrome.)

DEL

(Drammens Tidende) DRAMMEN: I september i fjor dumper bestillingen ned på prosjektleder Knut Erik Skogens skrivebord i Statens vegvesen. Han fikk jobben med å finne ut hvor bommene skulle plasseres, slik at de står i samsvar med rapporten som er vedtatt politisk i Buskerudbyen.

Nå er jobben gjort, og Skogen kan trekke pusten. Sammen med fagfolkene i veivesenet kan de nå legge fram en detaljert oversikt over hvor bommene i drammensområdet skal plasseres.

Utgangspunktet var at det skulle være bommer på kommunegrensene mellom Øvre og Nedre Eiker, mellom Nedre Eiker og Drammen, samt på grensen mellom Lier og Drammen. I tillegg skulle det være bynære bommer innenfor Drammen kommune.

Det skulle også være bommer på kommunegrensene mellom Sande og Drammen og mellom Svelvik og Drammen. Disse er imidlertid falt bort, og erstattet med bommer på rampene til og fra E18 i Kobbervikdalen.

Utfordrende å plassere

Det er et skikkelig puslearbeid folkene i veivesenet har drevet med de siste ukene.

– Vi har jobbet med å finne punkter som både sikrer at økonomien i prosjektet holder, samtidig som vi har sett på hvor det er mest hensiktsmessig å plassere bommene. Det er spesielt de bynære bommene som har vært utfordrende å finne plasseringen på, sier Knut Erik Skogen.

For det er mange hensyn å ta. Det er mange veier inn og ut av sentrum, og en viktig del av jobben har vært å finne punkter som fanger opp det meste av trafikken.

De aller fleste bompunktene vil se slik ut når de blir montert, med en enkel stolpe og utstyret hengende over veien.

De aller fleste bompunktene vil se slik ut når de blir montert, med en enkel stolpe og utstyret hengende over veien. Foto:

– Samtidig har det vært viktig å finne steder å plassere bompunktene hvor det ikke finnes muligheter til å kjøre rundt, sier Skogen.

Noen steder finnes det «smutthull», men disse vil veivesenet kartlegge og eventuelt regulere de gatene med innkjøring forbudt-skilter, eller ved fysisk sperring.

– Når bompunktene er på plass vil vi følge med og se på virkningene. Hvis trafikken finner andre veier enn vi har forutsett må vi justere løsningene, sier Skogen.

Det betyr at veivesenet vil følge med om bilistene finner smutthull for å unngå bommene, så kan veier bli sperret for gjennomkjøring, eller nye bommer komme på plass.

LES OGSÅ:  Haanings varsku til eget parti: – Kan ikke fortsette å fjerne oss fra folks virkelighet 

Venter på Stortinget

Når man gransker plasseringene ser man at de fleste av byen innbyggere kan kjøre uten å måtte passere en bom innad i sin egen bydel. De fleste vil kunne hente og bringe barn til skole og barnehage og ta en tur innom nærbutikken uten å måtte betale for en bompassering.

– Dette er noe av det vi har sett på når vi har planlagt hvor bommene skal stå, og jeg tror vi har lyktes bra med det, sier Skogen.

Bompunkter som går over flere kjørebaner vil se slik ut.

Bompunkter som går over flere kjørebaner vil se slik ut.

Statens vegvesen er nå ferdig med første del av jobben. Nå venter de bare på at Stortinget vedtar Buskerudbypakke 2. Før det skjer er planene gjenstand for kvalitetssikring i departementet, og om alt går etter planen vil Stortinget si ja til planene i midten av juni. Da er Skogen og folkene hans klare for neste trinn.

– Da må vi få ut anbud på utstyr og jobb, og forhåpentligvis settes den første spaden i jorda før vinteren kommer.

– Om alt går på skinner bør alle passeringspunktene være oppe og klare til bruk mot slutten av 2020.

LES OGSÅ:  «Nei til Bomring» med egen liste til kommunevalget 

Små inngrep

De aller fleste bompunktene vil bestå av en enkelt stolpe med en bom som henger over veien, men på de stedene der veien er for bred blir det en full portal med stolper på begge sider og en bom som henger tvers over alle kjørefeltene. I tillegg kommer et lite skap og kabler.

Antun Lesdedaj (t.v.), Hannes Jonasson og Knut Erik Skogen har brukt det siste halve året på å plassere bommene i drammensområdet.

Antun Lesdedaj (t.v.), Hannes Jonasson og Knut Erik Skogen har brukt det siste halve året på å plassere bommene i drammensområdet. Foto:

– Det er små inngrep som må gjøres. Vi trenger tilgang til strøm og nett, og der vil det bli gravet noen grunne grøfter. De aller fleste stedene er det staten eller kommunen som eier grunnen, men de stedene der private blir berørt har vi sendt ut nabovarsel. Vi har også vært i dialog med private grunneiere som blir direkte berørt, og er i samtale med disse for å komme fram til en avtale. Vi har ikke fått noen store innsigelser mot planene ved disse ni stedene, sier Skogen.

Ved første øyekast kan antallet bommer se voldsomt ut. På en kjøretur fra Åskollen til Gulskogen må du for eksempel passere minst fire bompunkter.

– Men du betaler bare en gang hvis du passerer flere bommer i løpet av en time. Du kan kjøre gjennom så mange bommer du vil i løpet av en time uten å bli belastet for mer enn en passering, sier Skogen.

Dette vil det koste i bomringen

Du betaler for maks 70 passeringer i måneden. Alt over det er gratis.

Man betaler for kun én passering i timen - uansett hvor mange bommer som passeres.

Har du bombrikke får du 20 prosent rabatt. Bombrikken betaler du 200 kroner for, men de pengene får du tilbake når du leverer den inn igjen.

For lette kjøretøyer prisen per passering 15 kroner utenom rushtiden (19 kr uten brikke). I rushtiden er taksten 23 kroner (28,50,- uten brikke).

For tunge kjøretøyer prisen per passering 38 kroner utenom rushtiden. I rushtiden er taksten 57 kroner. Tunge kjøretøyer får ikke rabatt.

Elbiler betaler halv takst.

Rushtiden er fra 07-09 og 15-17 på hverdager. Det kreves ikke inn rushtidstillegg på helgedager, offentlige fridager og i juli.

Hvis du kjører til og fra jobb i rushtiden og resten utenom blir månedsprisen 1.370 kroner. For elbil blir prisen 685 kroner.

Hvis du kun kjører i rushtiden og ikke har brikke, blir prisen 1.995 kroner (70 passeringer). Hvis du kun kjører utenom rushtiden og har brikke, blir prisen 1.050 kroner.

Alle passeringspunktene utstyres med kamera som kan lese nummerskilt automatisk. Det brukes for å registrere kjøretøy uten brikke. Dette utstyret kan også brukes for å kontrollere at det er korrekt brikke i bilen.

Det er beregnet om lag 80 millioner bompasseringer pr år, hvorav ca 45 mill. er betalende og 35 mill. er gratispasseringer som følge av blant annet timesregel og månedstak.Bypakken

Buskerudbypakke 2 inneholder tiltak for 14,4 milliarder kroner. Slik skal det finansieres:

1,5 milliarder i belønningsmidler fra staten.
1,2 milliarder fra staten til Holmenbrua og Strømsåstunnelen.
1 milliard fra Fylkeskommunen og kommunene.
1,3 milliard i momskompensasjon.
9,4 milliarder fra bompenger.

Det betyr at bilistene skal betale drøyt 65 prosent av den totale regningen.

Dette skal bompengene gå til

Dette er noen av tiltakene bompengene skal være med å finansiere::

Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene.
Det nye busstilbudet trappes opp før bommene settes i gang.
Lavere billettpriser – det er satt av inntil 700 mill kr til lavere billettpriser / enda bedre busstilbud
En rekke tiltak skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig
Storsatsing på innfartsparkeringer og styrking av kollektivknutepunkt
Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelvegnett.

Viktige veiprosjekter:
Ny Svelvikvei
Nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134
Nytt løp i Strømsåstunnelen
Ny Holmenbru
Ny Landfalløybru
Ny Mjøndalsbru
Artikkeltags