(Drammens Tidende)

DRAMMEN/NEDRE EIKER/ØVRE EIKER: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget nye flomsonekart for Drammenselva. Fra torsdag er det nye flomsonekartet for tilgjengelig på NVEs nettsider.

De nye beregningen er gjort med en ny og bedre modell enn den som ble laget i 2005, og viser konsekvenser av 20-, 200. og 1.000-årsflom langs Drammenselva slik klimaet er i dag.

Resultatet av de nye beregningene viser rundt 50 centimeter lavere flomvannstand for de ulike flommene enn det som har vært beregningene til nå.

– Noen færre bygninger blir berørt nå, sier Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef i NVE.

Både for nybygg og eksisterende bebyggelse i de ulike kommunene er nye flomsonekart viktige mener hun.

– Dette er veldig viktig kunnskap å ha for fremtiden, sier Sverdrup.

Regionsjefen i NVE poengterer at store områder i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker fremdeles vil bli oversvømt ved fremtidige flommer, og flomsikringsarbeidet de er i gang med i blant annet Nedre Eiker fortsetter.

De nye flomkartene gjelder kun for Drammenselva fra Hellefoss til Drammensfjorden, og ikke for sideelvene.

Ifølge NVE vil et høyere havnivå i Drammensfjorden i fremtiden derimot føre til at større områder i utløpsområdet av Drammenselva oversvømmes.

LES OGSÅ: Flomsikring gir helt ny park

LES OGSÅ: Mulig at planlagt flomvoll må endres

LES OGSÅ: Flomsikring for 29 millioner sikrer nattesøvnen