Seks uker buss for tog over for denne gang: – Det var pyton

Bane Nor kan fortelle at flere var glade for at togene i dag var i gang igjen. En av de glade skal planlegge ferien bedre neste gang det er buss for tog.