Varsel lagt fram for politikerne: «Kameraderi», «lojalitetspress» og «misforstått kollegialitet»

Ifølge et varsel er det en omfattende ukultur i Drammen kommunes toppledelse og administrasjon. Tidligere byplansjef og den nåværende kommuneadministrasjonen avviser anklagene fra Ole Hovengen.