Heier på ungdommen

Av

Ungdom er en viktig ressurs som må tas vare på. Dessuten har de helt rett når de ønsker et krafttak og en snuoperasjon, mener Senterpartiet i Modum.