Hytteeier må mure igjen kjellerdør - og installere luke

Hytteeieren fra Vestfold har blitt bedt om å mure igjen kjellerdøra. Hvis ikke kan hytteeieren risikere tvangsmulkt.