Se søkerlisten! Disse vil sørge for gode veier, parker og idrettsanlegg

Nylig lyste Ringerike kommune ut en heltidsstilling som prosjektingeniør innen vei, park og idrett. Fire personer har søkt på jobben.