Ap får ordføreren mens Høyre får varaordføreren i en oppsiktsvekkende vending i politikken i Nedre Eiker.

Søndag sendte de fire partiene ut følgende pressemelding:

«Ny samarbeidsavtale for den politiske ledelsen av Nedre Eiker kommune 2015-2019.

Samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti av 20. september er opphevet.

Denne avtalen bygde på en forutseting om en politisk avtale. Det lyktes ikke å komme fram til enighet om en avtale og det har i dag søndag 11. oktober kommet til et brudd.

Høyre og Fremskrittspartiet har samtidig tilbudt Arbeiderpartiet og SV en samarbeidstale med både et politisk innhold og posisjoner. Denne avtalen har Arbeiderpartiets forhandlingsutvalg og SVs forhandlere akseptert og underskrevet.

Avtalen innebærer at Bent Inge Bye, Arbeiderpartiet, blir partienes ordførerkandidat og Elly Therese Thoresen varaordførerkandidat.

Videre er det enighet om posisjoner og kandidater til formannskapet og hovedutvalgene.»