Nå starter utvidelsen på Mjøndalen stasjon

I helgen er det buss for tog mellom Drammen og Lunde. Plattformutvidelse, nye skinner og sporveksler står på Bane Nors liste.