Robotene inntar Modum-skolen. Skal bidra til at flere fullfører

Med god hjelp av gaver satser SMU på supermoderne teknologi for å bidra til at elevene kommer gjennom grunnskolen.