Gå til sidens hovedinnhold

Høyt sykefravær – skylder på kvinner og eldre

Artikkelen er over 3 år gammel

Sykefraværet er fortsatt skyhøyt i kommunene.

Store deler av privat sektor har nådd målet om å redusere sykefraværet med 20 prosent. Kommunene henger langt etter.

– IA-avtalen virker de stedene den er tatt i bruk. Det er litt som et medlemskap i et treningssenter, du blir ikke i toppform bare av å være medlem. Du må faktisk trene, sier direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hagen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Neste år skal avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) reforhandles. Avtalen kom i stand i 2001, og har som hensikt å styrke arbeidslinjen ved å blant annet få ned sykefraværet. Målsettingen er å få fraværet ned 20 prosent.

11 prosent ned

Denne uka kom en oppsummerende rapport fra regjeringen. Ifølge rapporten er vi nå omtrent halvveis til å nå målet. Sykefraværet har gått ned med 11 prosent siden 2001.

Særlig bra har det gått i industrien, småbedriftene og hotell- og restaurantnæringen. Men det gjelder slett ikke alle sektorer. Undervisningsyrker og helse- og sosialyrker i kommunene henger langt etter.

Vi har en stor kvinneandel, mange som jobber turnus og flere sektorer som tradisjonelt har høyt sykefravær.

Eirik Solberg, fagsjef i avdeling for arbeidsliv i KS

 

– Det som er helt sikkert er at privat sektor kan ikke dra lasset alene. Selv om våre bedrifter har nådd målet, har vi ikke nådd målet for arbeidsmarkedet sett under ett. Skal vi få redusert sykefraværet med 20 prosent, har særlig kommunal sektor en jobb å gjøre, sier Jullum Hagen.

Og kommunene er svært klar over at de har en større utfordring med sykefravær enn deler av det private næringslivet. Hovedårsaken ligger i hvem som jobber i kommunene og hvilke oppgaver de har, mener kommunenes organisasjon KS.

Høy kvinneandel

– Kommunesektoren har en annen sammensetning enn privat sektor. Vi har en stor kvinneandel, mange som jobber turnus, og flere sektorer som tradisjonelt har høyt sykefravær. Vi har også en større andel eldre arbeidstakere, og alt dette spiller inn, sier fagsjef i avdeling for arbeidsliv i KS, Eirik Solberg.

Han viser til en rapport KS fikk utarbeidet av Proba samfunnsanalyse, som viser at dersom du justerer for alder, kjønn og arbeidstid ender kommunene opp på omtrent samme sykefravær som industrien.

Saken fortsetter under bildet.

 

– Spørsmålet er om vi klarer å få ned sykefraværet til tross for dette. Det kommer til å bli vanskelig, fordi vi stadig får flere stillinger som tradisjonelt sett har høyt sykefravær. Vi får også stadig flere eldre som står lenger i jobb. Men vi jobber aktivt for å få ned sykefraværet, og har et stort prosjekt på gang nå sammen med Nav. Det blir spennende å se om det virker, sier Solberg.

NHO er fornøyde

Jullum Hagen er svært fornøyd med at NHO-bedriftene allerede har nådd målet om en reduksjon med en femtedel av sykefraværet.

– NHOs bedrifter under ett har allerede nådd målet. Det er vi veldig fornøyd med. Det handler om at IA-avtalen har gitt en kulturendring. Det er blitt legitimt å snakke om sykefravær, og arbeidsgiver har nå blitt en part i en dialog som tidligere gikk mellom arbeidstaker og lege. Bruken av gradert sykemelding har også kommet som en del av avtalen, og har vært en svært positiv faktor for å få ned sykefraværet, sier hun. (ANB)

Kommentarer til denne saken