Er kommentarer på nettet bare noe herk?

Gustav Kalager & Co skal bli digitale, men livekommentarer på kommunestyremøter er ordføreren usikker på.