Kommunene kan også søke støtte til omsorgstjenestene, det satses på psykologer i kommunene. Milder til flomsikring er også prioritert.

LES OGSÅ: Tegner ny hovedvei

LES OGSÅ: Lanserer privat innspill om ny veitrase

Ikke full uttelling

Klokken 10:00 onsdag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram statsbudsjettet i Stortinget.

– Vi fikk budsjettinformasjon i møter tirsdag kveld og i onsdag morgen, sier stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) fra Modum.

Han var på plass i stortingssalen da Jensen fremla sitt tredje statsbudsjett. Og han er godt fornøyd med det han foreløpig har rukket å få oversikt over i det enorme budsjettdokumentet.

– Man blir aldri hundre prosent fornøyd med alt i et statsbudsjett. Men det er mye bra i det budsjettet som legges frem i dag, sier Wold.

LES OGSÅ: Ny bru – om ett år

Kutt i ventelister

Han peker spesielt på at ventetidene går ned og behandlingskøene reduseres innenfor helsesektoren, samt at den solide satsingen på samferdselsområdet fortsetter i det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

– Det legges til rette for høyere aktivitet ved sykehusene, og det foreslås å øke driftsbevilgningene til sykehusene med nesten 2,9 milliarder kroner, sier han.

LES OGSÅ: – Raserer store arealer

Lokale midler

Av lokale ting i budsjettet, er det verdt å nevne at det settes av midler til å starte planlegging av ny riksvei mellom Hokksund og Åmot, et etterlengtet prosjekt for veldig mange.

Som Bygdeposten tidligere har omtalt drysset kulturminister Thorild Widveys (H) ytterligere tilskudd til Blaafarveværket. Beløpet var først anslått til én million kroner, nå er det økt til 1,2 millioner kroner. I 2016 vil «værket» i alt få 9,5 millioner kroner i subsidier.

LES OGSÅ: – Ny R35 innen et par år?

Psykologtjenester

Regjeringen foreslår ifølge Wold å bruke 45 millioner kroner til å skaffe flere psykologer.

– Det kommer et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020, nå gir vi kommunene 300.000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fram til lovplikten trer i kraft, forteller han.

Måle er at dette kan gi 150 nye psykologårsverk i kommunene neste å.

Det er også meget gledelig at satsingen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016, legger han til.

LES OGSÅ: Trapper opp tog-tempoet

LES OGSÅ: - Trist for Ringerike og Hole

Ringbane på sikt

Midler til Ringeriksbanen ligger også i budsjettet.  Planen er anleggsstart i 2019 og ferdigstillelse av vei og bane i 2024.

For Modums del er drømmen at Ringerikesbanen vil åpne muligheten for en ringbane, slik at det igjen blir persontrafikk med tog på Randfjordsbanen.

Regjeringen setter også av midler til å forebygge og håndtere flomrisiko. Tiltak i Buskerud vil bli prioritert i 2016.

– Det kan kanskje være noe Modum kommune bør være oppmerksomme på, og se på muligheten for å hente støtte til, sier Morten Wold.

Kommunene i Buskerud anslås ifølge stortingsrepresentanten fra Modum å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent med det framlagte statsbudsjettet.