– Det er med takknemmelighet og er stor ydmykhet jeg takker for tilliten. Jeg skal gjøre mitt beste for å få et godt samarbeidsklima i kommunestyret, sa Versland i sin takketale i kommunestyresalen mandag kveld.

18-17

Det er uvanlig tett mellom posisjon og opposisjon i Modum denne perioden. Det kom også tydelig til uttrykk i valget av både ordfører og varaordfører.

Morten Wold (FrP) fremmet Ingunn Øderud (Sp) som motkandidat til Versland, og Vidar Løvf (FrP) som motkandidat mot opposisjonspartienes varaordførerkandidat Ole Martin Kristiansen (Bygdelista).

Begge avstemningene ble foretatt skriftlig og begge endte med 18 stemmer til posisjonen og 17 til opposisjonskandidatene.

– Det gikk bra denne gangen, sa ordfører Versland.

Etter det Bygdeposten forstår vil Kristiansen bli frikjøpt slik at han får to fulle arbeidsdager som varaordfører i uka. Versland skal være ordfører i 100 prosent stilling.

Takket av Bråthen

Den nye ordføreren fikk overrakt ordførerkjedet fra avtroppende ordfører Terje Bråthen (Ap).

– Terje er kanskje ikke den ordføreren som har fremmet seg selv mest og vært på trykk i Bygdeposten hver uke. Han har ofte kjørt fram andre for å fremme ulike saker.

– På sikt vil vi likevel erfare at sporene etter deg er godt synlige, mente Ståle Versland.