Slik blir gigantfabrikken på «Moen»

SLIK BLIR DET: Venstre side er mot boligbebyggelsen, og er 188 x 35 meter. Høyre som side vender utover mot riksvei 35 og er 78, 5 x 46 meter. Tegninger: Splitkon og Arkitektfirmaet Green Advisers.

SLIK BLIR DET: Venstre side er mot boligbebyggelsen, og er 188 x 35 meter. Høyre som side vender utover mot riksvei 35 og er 78, 5 x 46 meter. Tegninger: Splitkon og Arkitektfirmaet Green Advisers.

Artikkelen er over 3 år gammel

Onsdag skal teknisk hovedutvalg behandle søknaden om bygging av ny fabrikk til Splitkon. Da er naboene også invitert.

DEL

Til dette møtet tar hovedutvalgsleder Gotfred Rygh (SV) med seg hele gjengen til Gustadmoen i Åmot. De ønsker nemlig en befaring på stedet, og en nærmere orientering om planene for bygging og drift.

(Nederst på denne siden kan du se fasadene fra alle fire retninger)

NB! I papirutgaven av Bygdeposten tirsdag står det at møtet er tirsdag kveld Det er feil. Onsdag er korrekt.

Ingen dramatikk

Det er slett ikke hverdagskost for Rygh & Co. å få en byggesøknad på en industrihall på nesten ti mål på bordet. Etter det Bygdeposten forstår er det på ingen måte noe dramatikk i at møtet er lagt til Splitkons lokaler på Gustadmoen. Mer nysgjerrighet og interesse.

Området er allerede regulert til næringsformål, og ifølge byggesøknaden er det tatt hensyn til både støy og avstand til naboer etter gjeldende krav.

– Det er kommunen som er vertskap og arrangør. Jeg skal bare vise fram eksisterende anlegg og presentere utbyggingsplanene, forteller daglig leder Morten Leander Johansen i Splitkon til Bygdeposten.

Få reaksjoner

De aller fleste kommunale møter er åpne for publikum. Til møtet i onsdag kveld vil nok mange av de nærmeste naboene dukke opp.

– Vi har fått én skriftlig henvendelse og to-tre telefoner etter at byggesøknaden kom. Det har vært spørsmål om hvor mye mer trafikk det blir, støy og avstand til bebyggelse, forteller teknisk sjef Harald Silseth i Modum kommune til Bygdeposten.

Adkomsten til området er via Industriveien. Mye kan tyde på at den vil stå høyt på kommunens liste for oppgradering om ikke lenge. Om veien ikke oppleves som en sammenhengende ferist nå, så er det ikke mye om å gjøre.

Den ideelle adkomsten for både beboere og næringsaktivitet på området ville vært en egen avkjøring fra rv. 35. Det sitter trolig langt inne hos Statens vegvesen.

Showrom på ti mål

Når fabrikken kommer i drift skal den lage noen av verdens største limtre-/massivtrekonstruksjoner. Fabrikkbygget på Gustadmoen skal selvfølgelig bygges i samme stil. Det blir nærmest et «showrom» på ti mål.

Hele bygningen skal bygges med en saltakkontruksjon og vil få en mønehøyde på 13,5 meter. Det er 3,5 meter høyere enn reguleringsplanen for området, men nødvendig for å få montert nødvendig krankapasitet i taket.

LES OGSÅ: Befrukter i Apalveien 

Støy og støv

Ifølge byggesøknaden vil ikke støv bli noe problem. Alle maskiner skal ha lukkede avsugsystemer for oppsamling av støv og spon. Dette «avfallet» skal selges til produksjon av fyringsbriketter.

Det poengteres spesielt at hallen skal støyisoleres for å skåne omgivelsene, og at all produksjon skal foregå innomhus.

Flere får jobb

Satsingen på «moen» betyr behov flere ansatte, trolig 15–20 personer i første omgang.

Splitkon har allerede lyst ut ledige stilling som leder for salg- og prosjektering, senior teknisk fagansvarlig, tre salgsingeniører og fire byggingeniører.

Veksten vil også bety fire til fem flere vogntog per skift.

FAKTA

  • Det er det nystiftede selskapet Siva Åmot eiendom AS som er utbygger og grunneier.
  • Siva (90.1%) og Eken Eiendom (9.9%) eier eiendomsselskapet.
  • Splitkon skal leie hallen.
  • Totale investeringer er på ca. kr 250 millioner.
  • Bygges i tilknytning til dagens produksjonshall på Gustadmoen i Åmot.
  • Skal produsere massivtre, eller internasjonalt beskrevet som CLT (Cross Laminated Timber).
  • De kan konstruere en boligblokk med CLT ved å lime store treskiver som kan være 3,5x16 meter i 30 cm tykkelse.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken