Splitkon-sjefen: – Ikke bekymret for forsinkelse

Morten Leander Johansen fokuserer mer på utviklingen i markedet enn en ny byggesøknad til Modum kommune.