Modumbank erobrer Eikerbygdene

Av

Sparebank 1 Modum leverer svært gode tall for 2016. Den største veksten skjer i Eikerbygdene.