IT-kostnadene har tatt helt av, hevder 11 små og mellomstore sparebanker i Eika-gruppen. Nå har de levert oppsigelse av avtalen med Eika-gruppen for IT, drift, og distribusjon, skriver Oppland Arbeiderblad.

– I 2005 hadde Eika-bankene 18 prosent høyere kostnader enn DnB og Sparebank 1-bankene. I 2016 var forskjellen på hele 50 prosent, viser tall fra Finans Norge, opplyser Bjørn Asle Hynne i Aasen Sparebank i Trøndelag, som er talsperson for de 11 bankene, som nå sier opp store deler av avtalen med Eika da de mener kostnadsutviklingen truer lokalbankenes eksistens.

LES OGSÅ: Liten bank med stort resultat

Forblir i alliansen

Skue Sparebank er en av de 69 lokalbankene i Eika-gruppen, noe de også akter å forbli i framtiden.

– Vi sitter på ingen måte i båten og ser hva som nå skjer. For oss er Eika-alliansen viktig, og den har vært helt avgjørende for den utviklingen og suksessen vi har hatt de siste årene, sier Adm. banksjef Hans Kristian Glesne.

Dermed er Glesne på linje med sin kollega i Hønefoss Sparebank, som heller ikke har planer om å forlate alliansen.

– Vi er blant de største bankene i gruppen, og har ambisjoner om å være en veldig god lokalbank. For å realisere vår strategi er vi avhengig av å ha et samarbeid, sier Glesne.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

 

Ikke overrasket

Selv om Glesne mener det er riktig å forbli i Eika-gruppen, synes han ikke det er overraskende at enkelte banker vil bryte ut.

– Da 69 banker skal samarbeide om felles innkjøp av IT-tjenester og distribusjon av produkter, vil noen være uenig i de valgene som tas, sier han.