Sparket medelev i hodet til kjevebeinet brakk

En gutt på barnetrinnet knakk kjevebeinet etter at en medelev sparket ham gjentatte ganger.