Skolebussen er ofte 30 - 40 minutter forsinket: – Jobber med å finne snarlig løsning

I lengre tid har skolebussen, rute 111 som kjører på Korsbøen og Bøen i Modum, vært så forsinket at elevene ved Nordre Modum Ungdomsskole har mistet første skoletime. Brakar og flere aktører samarbeider nå for å finne en god løsning snarest.