Se hele debatten fra kommunestyret

15 av 17 representanter tok ordet i det flere politikere mente var den beste debatten som har funnet sted i kommunestyresalen i Krødsherad.