De 50 som møtte fram på skoledebatten på Søndre Modum ungdomsskole denne uka hadde nok håpet på lystigere signaler fra de lokale politikerne.

Skole- og barnehagesektoren har tatt sin del da kommunen kuttet 16 millioner kroner inneværende år.

Det varsles ytterligere kutt neste år, og det er ingen grunn til å tro på noe bedre resten av kommende kommunestyreperiode, skal vi tro de folkevalgte.

Kuttet åtte

Det er allerede kuttet åtte årsverk i år. Hvor mye det vil svi i 2016 er det ingen som vet før budsjettet blir vedtatt midt i desember.

– Vi vil så gjerne, men vi har ikke penger, sa både Ståle Versland (Ap), Ingunn Dalaker Øderud (Sp) og Gotfred Rygh (SV) samtidig som flere andre ga bifallende nikk.

Ikke umulig

Men ikke Jon Hovland. Han mener det er muligheter, også til å ansette 15 nye lærere i perioden.

Han mener det kan spares mye ved blant annet å gjøre ting smartere og la private få anledning til å etablere nye barnehager for å skåne kommunen for ytterligere investeringen. Han vil legge tilrette for 70–80 nye barnehageplasser fort, slik at småbarns- foreldre slipper å kjøre kommunen rundt for å komme til barnehage.

Til det siste kan han trolig få gjennomslag. Det andre blir Høyre og FrP trolig alene om.

Eiendomsskatt

Gotfred Rygh mener medisinen er å innføre eiendomsskatt for å stryke økonomien i skolen.

– På debattmøtet på SMU fikk jeg jo applaus for det forslaget, sier han.

Flere av partiene vil sette tak på hvor mange elever det skal være per lærer og barn per barnehageansatt.

Det kan de mest trolig se svært langt etter på kort sikt.

Mange utfordringer

Det var Utdanningsforbundet som hadde invitert til debatt. Fra ordstyrer Per Skøien fikk de noen svært klare meldinger i starten av debatten.

Han viste til at Modum ligger på 340. plass av 414 kommuner i Kommunal Rapports rangering av skole og barnehage.

På den positive siden vektlegges at lærere har høy utdannelse, og at elevene trives godt. På den mindre hyggelige siden er svært dårlige resultater, og at mange dropper ut av skolen.

Trøbbel med arv

Både Ståle Versland og Ole Martin Kristiansen (Bygdelista) pekte på store sosiale forskjeller, og at disse går i arv.

At Modum er en lavinntektskommune trekker heller ikke i positiv retning, mener de.

– Holdninger er viktigere enn penger, mener Ingunn Dalaker Øderud, og pekte på foreldrenes viktige rolle.