For få ressurser

Foreldrene Bygdeposten har snakket med er ikke i tvil om at skolen trenger flere ressurser.