Dager med over 30 prosent sykefravær, uro i klassene, voldshendelser og barn som kaller voksne stygge ting: – De voksne har mistet kontrollen på Vikersund skole

– De voksne har mistet kontrollen ved Vikersund skole. Bråk i timene, voldshendelser i skolegården og uakseptabel oppførsel får ingen konsekvenser.