Verner mer skog i Sigdal

Regjeringen verner 33 nye skogområder i ti fylker.

Regjeringen verner 33 nye skogområder i ti fylker. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Men målet om ti prosent skogvern er fortsatt langt unna.

DEL

Sigdal og Kongsberg er de eneste kommunene i Buskerud som få større arealer vernet i denne runden.

LES OGSÅ:

Føler seg lurt av staten i skogvernsak 

– Her har det vært hogd i 400 år

I ti fylker

Regjeringen verner 33 nye skogområder i ti fylker. Til sammen er det snakk om et areal på 55 kvadratkilometer. Men, målet om ti prosent skogvern er fortsatt langt unna.

– Vi skal nå Stortingets mål om ti prosent skogvern gjennom vern av offentlig skog og frivillig vern av privat skog. Nå har vi tatt et nytt steg for å komme nærmere målet, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I og med vedtaket øker norsk skogvern fra nær 2,95 prosent til om lag 3 prosent av den produktive skogen i landet. Av de totalt 55 kvadratkilometerne som vernes, er om lag 44 produktiv skog.

LES OGSÅ: Disse områdene blir vernet

Frivillig vern

Noe av skogen er offentlig eller eid av Opplysningsvesenets fond, men det meste er privateid skog som vernes frivillig, ved at grunneierne tilbyr vern mot erstatning fra staten.

Stavanger  20160907.
Havkonferansen i Stavanger. 
Næringsliv og forskere samles på Clarion Hotel Air på Sola for å gi innspill til regjeringen om hvordan Norge best kan utnytte det store potensialet som ligger i havet. 
Klima-og miljøminister Vidar Helgesen. 
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Stavanger 20160907. Havkonferansen i Stavanger. Næringsliv og forskere samles på Clarion Hotel Air på Sola for å gi innspill til regjeringen om hvordan Norge best kan utnytte det store potensialet som ligger i havet. Klima-og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto:

– Det frivillige skogvernet fungerer godt og er et konstruktivt samarbeid, sier Rigmor Andersen Eide (KrF).

– Ordningen med frivillig vern er svært viktig og demper vernekonflikter. At den er populær blant skogeiere viser at dette er en verneordning som også respekterer privat eiendomsrett, tilføyer Frps Jan-Henrik Fredriksen.

LES OGSÅ: Bekymret for «Kittelsen-skog»

Truede arter

Hensikten med å verne skog er å sikre truede arter og sjeldne skogtyper, som Norge har stor variasjon av.

– Skogen inneholder det største mangfoldet av arter i Norge, og nesten halvparten av de truede artene våre lever i skogen. Skogvernet har så langt ikke stått i forhold til verdien av det biologiske mangfoldet, og det er derfor svært gledelig at Stortingets vedtatte mål begynner å gi resultater, sier energi- og klimakomiteens leder Ola Elvestuen (V).

Klimaminister Vidar Helgesen framholder at norsk skogvern faktisk bidrar til at globale mål for biologisk mangfold kan nås. Han skal selv til Mexico i desember, der det skal holdes partsmøte for FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

LES OGSÅ: – Det er ikke noe poeng med dialog

Fakta om skogen som vernes

  • Regjeringen verner 33 skogområder i ti ulike fylker. Det er stor variasjon, fra gammelskog, blandingsskog og lavtliggende granskog til kystfuruskog, bekkekløfter og våtmarker.
  • Mange av områdene er små, men verneverdien anses likevel som høy fordi de omfatter sjeldne og truede arter og naturtyper.
  • Kommunene som omfattes av vernet i denne omgang er Rissa, Leksvik, Oppdal, Midtre Gauldal, Hitra, Osen, Nesset, Tynset kommune, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Eidskog, Åsnes, Grue, Elverum, Marker, Hof, Holmestrand, Sigdal, Notodden, Kongsberg, Tinn, Bø i Telemark, Fyresdal, Tokke, Vinje, Drangedal, Gjerstad, Åmli, Froland, Vennesla, Flekkefjord, Kvinesdal, Marnardal, Kristiansand og Suldal.

(ANB-NTB)

Artikkeltags