Skogbrannhelga oppsummert: 17 branner i hele Midtfylket

Siden uværet torsdag har brannmannskapene i Midtfylket jobbet på spreng med slukking av 17 skogbranner i Midtfylket.