Disse tjente mest i Krødsherad i 2018

I dag ble skattetallene for 2018 offentliggjort. Sjekk topplista for Krødsherad.