Skattelistene kommer fredag morgen

Artikkelen er over 2 år gammel

Fra klokken 07:30 fredag morgen presenterer Bygdeposten skattelistene.

DEL

Det er snakk om topplister for inntekt, skatt og formue for personlige skattytere i Krødsherad, Sigdal, Modum og Øvre Eiker som vil være tilgjengelige på bygdeposten.no

Listene vil være åpne for Bygdepostens abonnenter.

Bli abonnent på Bygdeposten – 5 kroner for fem uker.

Alle kan søke

Hvem som helst kan i prinsippet søke i skattelistene. Men, for å gjøre det må du logge deg inn på skatteetatens sider; det betyr også at den du søker på vil se at du har søkt på ham/henne. Samtidig kan du også se hvem som har søkt på deg.

Her er de 50 største bedriftene i Krødsherad 

Comeback

Bygdeposten har i flere år droppet denne publiseringen, etter ønske fra leserne. Da Bygdeposten i fjor spurte leserne på nytt, i en undersøkelse på bygdeposten.no, var det nærmest dødt løp.

– Det er vanskelig å være den eneste avisa som ikke publiserer dette; alle våre søsteraviser gjør det, forklarer redaktør Knut Bråthen.

Her er de 100 største bedriftene i Sigdal 

Strammet inn

Bråthen presiserer at det etter de innstramminger som er gjort av myndighetene ikke lengre går an å «snoke» slik det var en del av tidligere.

Fra 2011 ble det slutt på søk i skattelister via nettavisene. Det bestemte Stortinget. Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene.

Her er Modums 250 største bedrifter 

Åpenhet

Bråthen mener at det positive med å offentliggjøre disse listene er å bidra til innsyn og åpenhet.

– Det kan gi oss innsikt i hvem som sliter, og hvem som kanskje kan bidra mer til fellesskapet. Samtidig gir det oss anledning til å se i hvilken grad godene er fordelt, sier redaktøren.

For å ta vare på de godene vi har er det viktig at alle bidrar til fellesskapet etter evne. Andelen yrkesaktive går ned, og det blir enda flere pensjonister.

– For å ivareta omsorgsansvaret er det viktig at vi har tillit til at alle betaler sin skatt, at vi har tillit til skatteinnkreving og skattesystem.

– Samtidig vet vi at penger ofte kan gi makt og innflytelse. Der har vi som journalister et ansvar for å passe på at det ikke gir noen ekstra fordeler, sier Knut Bråthen.

Dette er de 250 største bedriftene i Øvre Eiker 

Flest får tilbake

På skatteetatens nettside forteller de at det samlete skatteoppgjøret for 2016 viser at 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 480 milliarder kroner i skatt i 2016. 305.000 selskaper har betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt.

Åtte av ti lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk i gjennomsnitt et tilgodebeløp på 12.500 kroner. Det vil si at rundt 3,2 millioner personlige skattyterne har fått nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten. Nesten 750.000 måtte betale restskatt på til sammen 23 milliarder kroner; 31.000 kroner i gjennomsnitt.

Søkestatistikk

Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 440.000 unike innlogginger, sammenlignet med 1,5 millioner søk og 470.000 unike innlogginger året før.

Tilsvarende tall for året før loggføring av søk ble innført, ble det foretatt 16,5 millioner søk fordelt på nær 927.000 unike innlogginger.

Gi gubbene tyn, Maja 

Artikkeltags