Det går mot en avklaring om hvem Senterpartiet i Sigdal skal samarbeide med de neste fire årene, men Tine Norman har ingen svar å gi før etter et møte i kveld, mandag.

Norman har to friere - Kjell Tore Finnerud (Ap) og Bård Sverre Fossen (H). Senterpartiet er kun avhengig av å få med seg én av dem for å få flertall. Partiet har vært i samtaler med begge.

Senterpartiet har hatt en relativt friksjonsfritt samarbeid med Høyre de siste fire årene, og Bård Sverre Fossen har signalisert at han er klar for å fortsette å gå i tospann med Senterpartiet.

Om denne invitten blir tatt imot, tør han ikke være skråsikker på.

- Nei, skråsikker skal man ikke være i politikken. Men jeg vil bli forundret hvis den ikke blir det. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid, og jeg kan ikke se at det er noe nytt som skal få varsellampene til å lyse. Vi er klare til innsats, sier han.

Signal fra velgerne

Fossen mener også at velgerne har gitt etklart signal om at de vil ha Høyre med på laget.

- Høyre var det partiet som fikk flest slengere samlet sett, og de fleste av disse kom fra Senterpartiet, og en del fra Venstre.

Framover vil Bård Sverre Fossen være opptatt av at regnskapet for eiendomsskatten skal holdes adskilt, slik at det blir lett å se hva pengene brukes til.

- Vi må bli mer spenstige her i Sigdal og gjøre ting enda litt bedre enn andre. Vi må også bli flinkere til å ta vare på de bedriftene vi allerede har i kommunen, og vi må tenke nye tanker og ta sjansen på å gjøre noen feil.