Sigdal Senterparti: Vil styrke fellesskapet

Av

Samarbeid: Kommunepolitikk handler først og fremst om mennesker som i fellesskap ønsker å ta ansvar for å skape en positiv utvikling i vårt lokalsamfunn.