Thea Emilie (15) flytter hjemmefra for å stå på ski

Av

Thea Emilie Benth Jellum har høye ambisjoner – når hun snart reiser til skigymnas på Oppdal. – Jeg vil bli verdens beste, sier hun.