I høst fikk første- og andreklassingene på de tre barneskolene i Sigdal delt ut hver sin iPad.

Den skal brukes både på skolen og til lekser hjemme. Ikke alle er like glad for dette.

Foreldreparet Erik Helgerud og Nelly De Conti har sendt brev til Sigdal kommune der de er kritiske til iPad i skolen. I brevet viser de blant annet til forskning som tyder på at læring med penn og papir gir bedre leseforståelse og innlevelse.

Ligger igjen på skolen

– Vi har sagt at vår datter ikke skal ha med seg iPad-en hjem. Hun bruker den på skolen, og hun gjør lekser på den på SFO, men her hjemme gjør hun lekser på vanlig måte, eller hun bruker pc når det er pedagogisk fornuftig.

Helgerud er selv lærer på Eiker videregående skole. Han understreker at de som foreldre ikke er imot å bruke teknologiske verktøy, men at det må skje på en pedagogisk riktig måte.

LES OGSÅ: Da Olav kom til Sigdal

Kommersielt

Helgerud mener innføringen av iPad virker hastig og dårlig forankret.

– Dette er et eksperiment. Vi vet litt om korttidseffektene og at det kan ha noen positive effekter. Men forskningen er svært mangelfull, og de negative effektene underkommuniseres av teknologioptimistene og de kommersielle aktørene som leverer produktene. Uansett er økt skjermtid uheldig.

LES OGSÅ: Gleder seg....gleder seg ikke.....?

Dyrt ansvar

Han synes også det er betenkelig at 1.- og 2.-klassinger skal få ansvar for så dyrt utstyr, som dessuten skal være med i sekken, og han stiller spørsmål ved om dette er riktig bruk av knapt tilmålte skoleressurser.

Hvor ble debatten av?

– Vi ønsker kritisk refleksjon i Sigdal kommune rundt innføring av iPad i skolen. Og hvorfor ble ikke denne debatten tatt før iPad-ene ble innført?

I brevet oppfordrer de også politikerne til å være tettere på kommunens administrasjon, være kritiske til kommersielle aktørers påvirkning og tvinge fram debatt.

LES OGSÅ:

Under politiker-radaren

Sigrid Kvisle (V) sitter i hovedutvalget for oppvekst og kultur, og hun skulle ønske de som politikere hadde fått denne saken på sitt bord før ordningen ble innført.

– For det første koster det penger, og for det andre ser jeg ikke at det er noen fordeler ved dette.

Etter hva hun kjenner til, har skolesjefen kun orientert kort om iPad-ene i hovedutvalget, uten at det har vært tatt opp som egen sak.

– Jeg ble egentlig litt overrumplet da jeg fikk kjennskap til dette. Jeg ville ønsket meg et bedre grunnlag for bestemmelsen. Hva med beviset for at du lærer mye bedre og bruker flere funksjoner i hjernen ved å ta notater?

LES OGSÅ: Gir ikke opp før telen kommer

Glad for innspillet

Skolesjef Susanne Taalesen sier hun vil ta med seg innspillene fra Helgerud i det videre arbeidet.

– Jeg tror vi trenger å reflektere rundt disse tingene, for vi skal ikke sluke alt rått. Helgerud stiller mange fine spørsmål i sitt brev og jeg er glad for innspillet. Nå skal vi se hvordan responsen fra lærere, elever og foreldre blir på ordningen, men mitt inntrykk så langt er positivt, sier Taalesen.

LES OGSÅ: Droppet ut av skolen – startet reklamebyrå

Har mandat

Hun understreker at administrasjonen har mandat til å innføre dette tiltaket, uten at de må gå veien om politikerne.

– Vi har mandat gjennom Kunnskapsløftet på nasjonalt nivå, og lokalt gjennom kommunens digitaliseringsstrategi og gjennom strategidokumentet «Den gode skole». Der står det blant annet at elevene har krav på tilstrekkelig og framtidsrettet undervisningsmateriell.

Leasingavtalen koster kommunen 100.000 kroner i året, ifølge skolesjefen.

LES OGSÅ:

Kutter ikke ut lærebøker

Taalesen sier at iPad-ene ikke skal erstatte lærebøkene.

– Vi kutter ikke ut lærebøkene. Dette er et tilleggsverktøy. Jeg ble også tidligere sitert i Bygdeposten på at jeg sa at dette er et eksperiment, men det har jeg ikke sagt. Vi eksperimenterer ikke med elevene.

Fakta

Sigdal kommune har innført en ordning der samtlige elever i 1. og 2. klasse får utdelt iPad-er på skolen.

Leasingavtalen koster 100.000 kroner i året.